เข้าสู่ระบบ

เพิ่มเติม

คำแนะนำ
หากท่านไม่เคยเข้าใช้งานโปรแกรมมาก่อน ให้ท่านกรอกเลขบัตรประชาชนของท่านทั้ง Username และ Password
หลังจากนั้นระบบจะให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เพื่อความปลอดภัย โดยเลขประจำตัวประชาชน คือ Username


ส่วนข่าวประกาศ
1. ยกเลิกรับแจ้งปัญหาการใช้งานผ่าน e-mail
2. หากจำรหัสผ่านเข้าใช้งานไม่ได้ กรุณาทำตามขั้นตอน "หากท่านลืมรหัสผ่าน"
3. หากไม่มีผู้ใช้ในระบบ หรือ ข้อมูลผู้ใช้ไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่องานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี [042-222356 ต่อ 128]
4. หากมีปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรม กรุณาติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี [042-222356 ต่อ 135]